Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SOFOS, a. s.

31318347

Akciová spoločnosť

Dúbravská cesta 3, 84546 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7545

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Lebovič, s.r.o.

50289934

Tomášikova 10/B, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

14.07.2020

08.07.2020

v súvislosti s plnením zo zmluvy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020