Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Todos Bratislava s.r.o.

31319823

Spoločnosť s ručením obmedzeným

M. SCh. Trnavského 14, 84101 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7537

Oprávnená osoba

Tomášek & partners, s. r. o.

36858811

Rožňavská 2, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

23.07.2021

22.07.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021