Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SMS - súkromná montážna spoločnosť, a.s.

36464635

Akciová spoločnosť

Nižná Olšava 101, 09032 Nižná Olšava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7517

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Barbora Balunová, s. r. o.

52849112

Námestie sv. Egídia 97/42, 05801 Poprad, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
Ing. Branislav Čekovský

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

12.03.2021

31.12.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021