Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ARJO-HUMANIC SK, s.r.o.

36679607

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Školská 428, 059 35 Batizovce, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7504

Oprávnená osoba

Hudzík & Partners s.r.o.

47251654

Mnoheľova 830/15, 05801 Poprad, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

08.02.2021

08.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021