Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Miroslav Uhrík - ELEKTROPROGRES

37331370

Hliny 17, 97632 Badín, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7432

Oprávnená osoba

JUDr. Blanka Gondová, advokát

14224135

Skuteckého 30, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.01.2021

01.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021