Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

REMPO UNIVERS EU, s.r.o.

47619511

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Trieda SNP 341/90, 04011 Košice, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7425

Oprávnená osoba

JUDr. Peter Celec, advokátska kancelária s.r.o.

51762986

M. R. Štefánika 36, 03601 Martin, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

13.01.2021

13.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021