Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným

36174874

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Jantárová 30, 04001 Košice, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7349

Oprávnená osoba

Mgr. Radovan Spišák

42243416

Petzvalova 3/5, 04011 Košice - mestská časť Západ, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.09.2021

02.09.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021