Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Tibor Varga TSV PAPIER

32627211

Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri

Vajanského 80, 98401 Lučenec, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7334

Oprávnená osoba

SMOLÁK HLAVATÁ advokátska kancelária s. r. o.

47254432

Laurinská 3, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.07.2020

01.07.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020