Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MB TECH BB s.r.o.

36622524

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Priemyselná ulica 15449/2, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7299

Oprávnená osoba

JUDr. Jakub Kajba

52401502

Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

31.12.2020

31.12.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

09.03.2021

09.03.2021