Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

FERONA Slovakia, a.s.

36401137

Akciová spoločnosť

Bytčická 12, 011 45 Žilina, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7235

Oprávnená osoba

Hamala Kluch Víglaský s.r.o.

36611301

Poštová 3, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

11.01.2020

10.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021