Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

FCC Slovensko, s.r.o.

31318762

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Bratislavská 18, 90051 Zohor, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7228

Oprávnená osoba

Valko Marián & partners, s. r. o.

35916192

Porubského 2, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

30.06.2020

29.06.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

15.07.2020

15.07.2020