Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

FCC Hlohovec, s.r.o.

36280437

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Šoltésova 22/3127, 92001 Hlohovec, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7206

Oprávnená osoba

Valko & Volný, s. r. o.

35916192

Porubského 2, 81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

05.04.2022

31.03.2022

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.05.2022

23.05.2022