Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

FCC Hlohovec, s.r.o.

36280437

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Šoltésova 22/3127, 92001 Hlohovec, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7206

Oprávnená osoba

Valko Marián & partners, s. r. o.

35916192

Porubského 2, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

08.10.2021

04.10.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021