Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

36391000

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kálov 356, 01001 Žilina, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7164

Oprávnená osoba

Mgr. Igor Šima

42068690

Hollého 378/49, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.08.2021

02.08.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021