Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

36391000

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kálov 356, 01001 Žilina, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7164

Oprávnená osoba

Mgr. Igor Šima

42068690

Hollého 378/49, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.02.2021

02.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021