Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

VIA FLEX, s.r.o.

44259867

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Nádražná 33, 90901 Skalica, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7154

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o.

50567942

Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

25.02.2020

13.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

02.06.2020

02.06.2020