Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

S u b t e r r a a.s.

45309612

Akciová spoločnosť

Koželužská 2246/5, 18000 Praha 8, Česká republika

01.02.2017

Nie je

7110

Oprávnená osoba

Tomášek & partners, s. r. o.

36858811

Rožňavská 2, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.02.2021

02.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021