Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

VEREX - ELTO, a.s.

31580289

Akciová spoločnosť

Priemyselná 22, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7097

Oprávnená osoba

ŠTELLMACHOVÁ & PARTNERS s. r. o.

36861251

M. Pišúta 936/16, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

06.02.2021

27.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.01.2022

27.01.2022