Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Ernst & Young, s. r. o.

35839121

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Žižkova 9, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7094

Oprávnená osoba

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

36863360

Vysoká 2/B, 81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.07.2020

30.06.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020