Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Službyt, spol. s r.o.

34101772

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Hviezdoslavova 473, 90501 Senica, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7089

Oprávnená osoba

LYSINA - ROŠKO & PARTNERS s. r. o.

52735354

Hurbanovo námestie 3, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

19.02.2021

31.12.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.03.2021

05.03.2021