Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

NORTH EAST, s.r.o.

46124969

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kúpeľná 3, 08001 Prešov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7080

Oprávnená osoba

h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.

44323760

Mäsiarska 6, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

20.01.2021

19.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021