Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Slovak Telekom, a.s.

35763469

Akciová spoločnosť

Bajkalská 28, 81762 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7049

Oprávnená osoba

Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.

47239921

Twin City Tower, Mlynské nivy 10, 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

13.07.2021

30.06.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021