Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

BENESTRA, s. r. o.

46303502

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7018

Oprávnená osoba

MH Legal, s.r.o.

46409483

Červenej armády 1, 03601 Martin, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

23.01.2018

19.01.2018

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020