Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

EUROVIA CS, a.s.

45274924

Akciová spoločnosť

U Michelského lesa 1581/2, 14000 Praha 4, Michle, Česká republika

01.02.2017

Nie je

7017

Oprávnená osoba

LALINSKÝ ADVOKÁT s.r.o.

47253096

Kálov 653/23-2, 010 01 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

12.01.2021

12.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.01.2021

25.01.2021