Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

O2 Slovakia, s.r.o.

35848863

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6964

Oprávnená osoba

Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o.

44250029

Námestie svätého Egídia 40/93, 058 01 Poprad, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

14.01.2021

04.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021