Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

GUTTA Slovakia, spol. s r.o.

35707364

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Svetlá 1, 81102 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6928

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Zoltán Sťahula, s.r.o.

50686861

Dunajská 2304/6, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

19.03.2021

19.03.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021