Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

EQUILIBRIA, s.r.o.

36582051

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Krásnohorská 82, 04011 Košice - mestská časť Pereš, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6905

Oprávnená osoba

JUDr. Roland Kovács

42321841

Mäsiarska 30, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

19.01.2021

18.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021