Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

REDOX - ENEX s.r.o.

50407821

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zlatovská 2416/33H, 91105 Trenčín, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6838

Oprávnená osoba

JUDr. Miroslava Čapková

41133935

Námestie sv. Anny 21, 91101 Trenčín, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

23.02.2021

23.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021