Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

LENA - spol. s r.o.

31570453

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Murínska 1765, 96205 Hriňová, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6770

Oprávnená osoba

JUDr. Jozef Mikuš

42395267

Nám. SNP 37, 96001 Zvolen, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

21.01.2021

19.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

11.05.2021

11.05.2021