Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

INMEDIA, spol. s r.o.

36019208

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Námestie SNP11 11, 96001 Zvolen, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6756

Oprávnená osoba

JUDr. Michal Holčík

45021767

Námestie SNP 27, 960 01 Zvolen, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

17.01.2022

17.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.05.2022

23.05.2022