Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

INMEDIA, spol. s r.o.

36019208

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Námestie SNP11 11, 96001 Zvolen, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6756

Oprávnená osoba

AK Dlhopolec s.r.o.

36867306

Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.07.2020

03.07.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020