Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SANUS Real, s.r.o.

36318604

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Seberíniho 9, 82103 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6740

Oprávnená osoba

Winton s. r. o.

36861243

Mostová 2, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

30.01.2020

30.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.04.2020

04.04.2020