Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

KUL Slovakia s. r. o.

47234601

Spoločnosť s ručením obmedzeným

nám. Štefana Moysesa 31/3, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6656

Oprávnená osoba

Fridrich Lawyers, s.r.o.

36864421

Dunajská 6, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

26.01.2021

26.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021