Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Gratex International, a.s.

35743468

Akciová spoločnosť

Galvaniho ul. 17/C, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6636

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária HASALA, s.r.o.

47244224

Drieňová 34, 82102 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.03.2021

28.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

11.05.2021

11.05.2021