Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

NIMAG, spol. s r.o.

31337775

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Prievozská 16690/4/B, 82109 Bratislava - mestská časť Dúbravka, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6623

Oprávnená osoba

ATCL, s.r.o.

35744545

Adámiho 448/8, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.01.2022

31.12.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022