Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SPIE Elektrovod, a. s.

36863513

Akciová spoločnosť

Prievozská 4C, 82466 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6617

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, s. r. o.

36854531

Cintorínska 22, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

23.02.2021

22.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021