Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MAXNETWORK, s.r.o.

36250481

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kapitána Jána Nálepku 866/18, 92522 Veľké Úľany, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6609

Oprávnená osoba

Lanikova Group, s. r. o.

36858439

Grösslingova 8, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

12.01.2022

12.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.01.2022

27.01.2022