Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

EUROMAR spol. s r.o.

36216054

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zimná 57, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6591

Oprávnená osoba

AV Audit, s. r. o.

44877102

Karpatská 2448/16, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

23.01.2020

23.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020