Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

COLAS Slovakia, a.s.

31651402

Akciová spoločnosť

Priemyselná 6, 042 45 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6590

Oprávnená osoba

Barger Prekop s.r.o.

36869724

Mostová 0/2, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

14.01.2021

14.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021