Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

TT Pharma, s.r.o.

44078145

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Nitrianska 445, 92551 Šintava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6549

Oprávnená osoba

LEGAL POINT s.r.o.

47253495

Nemocničná 979, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

15.01.2021

15.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021