Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

e-Dome a. s.

47256265

Akciová spoločnosť

Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

654

Oprávnená osoba

MENKE LEGAL s. r. o.

47258799

Gorkého 3, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.07.2021

01.07.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021