Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Chemkostav IS, s.r.o.

46633006

Spoločnosť s ručením obmedzeným

K. Kuzmanyho 1259/22, 07101 Michalovce, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6530

Oprávnená osoba

JUDr. Vladimír Kucharčík

11967650

Štefánikova 40, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

23.01.2019

23.01.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020