Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

PERGAMON spol. s r.o.

31327681

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6529

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária MARCEL BIZNÁR, s. r. o.

36868221

Bajkalská 31, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

04.01.2021

04.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021