Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Solar 2009, a. s.

50248685

Akciová spoločnosť

Piešťanská 3, 91701 Trnava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6451

Oprávnená osoba

JUDr. Mária Kollárová

31814328

Rajská 7, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

18.02.2021

18.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021