Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

OSKO, a.s.

36044717

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zvolenská cesta 14, 97403 Banská Bystrica, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6447

Oprávnená osoba

ŠTELLMACHOVÁ & PARTNERS s. r. o.

36861251

M. Pišúta 936/16, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

18.02.2022

19.02.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022