Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.

36667234

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kuzmányho 1885/15, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

01.02.2017

25.02.2021

dobrovoľný výmaz

6446

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

19.02.2020

19.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.03.2021

05.03.2021