Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.

36667234

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Letná 45, 04001 Košice - mestská časť Sever, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6446

Oprávnená osoba

Mgr. Radovan Spišák

42243416

Petzvalova 3/5, 04011 Košice - mestská časť Západ, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

19.02.2020

19.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020