Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Anatex, s.r.o.

36650641

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Hviezdoslavova 30, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6349

Oprávnená osoba

Mgr. Peter Lupták

43883907

Horná 0/83, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

13.01.2022

12.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.01.2022

27.01.2022