Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

LIGNEUS, s.r.o.

36413151

Spoločnosť s ručením obmedzeným

1682, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6348

Oprávnená osoba

JUDr. Marcel Šmehýl

42218969

Daniela Dlabača 978/2, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

20.02.2020

27.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.11.2020

25.11.2020