Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

GTB a.s.

31578802

Akciová spoločnosť

SNP 1, 03301 Liptovský Hrádok, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6340

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o.

36837857

Piaristická 276/46, 91140 Trenčín, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.01.2020

31.12.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.04.2020

04.04.2020