Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

COPY PRINT GROUP, a.s.

45310106

Akciová spoločnosť

Bojnická 3, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

634

Oprávnená osoba

JUDr. Miroslav Vincenec

31817335

Šancová 3562/102, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

30.06.2020

30.06.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020