Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

COPY PRINT GROUP, a.s.

45310106

Akciová spoločnosť

Bojnická 3, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

634

Oprávnená osoba

JUDr. Miroslav Vincenec

31817335

Šancová 3562/102, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.01.2019

31.12.2018

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

12.12.2019

12.12.2019