Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MICROCOMP - Computersystém s r. o.

31410952

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kupecká 9, 94901 Nitra, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6336

Oprávnená osoba

Hrušovský Legal, s.r.o.

47257059

Metodova 1, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

28.01.2021

28.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.03.2021

05.03.2021