Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o.

31723748

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Šafárikova 443/116, 04801 Rožňava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6314

Oprávnená osoba

JUDr. Jozef Farkašovský

31946372

Janka Kráľa 190/16, 04801 Rožňava, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

05.02.2020

31.12.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020