Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Civitta Slovakia, a. s.

36740454

Akciová spoločnosť

Bottova 2A, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6244

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária GMH, s.r.o.

47252961

Malý trh 2/A, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

19.01.2021

18.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

30.11.2021

30.11.2021